درباره‌ی دانشگاه

شهرستان جوین، به مرکزیت شهر نقاب یکی از شهرستان‌های استان خراسان رضوی است که مشتمل بر دو بخش مرکزی و عطاملک می‌باشد. این شهرستان با مساحتی در حدود ۱۶۵۶/۰۵ کیلومتر مربع، و با ارتفاع متوسط ۱۱۰۰ متر از سطح دریا، در دامنه شمالی رشته کوه جغتای و دامنه جنوبی رشته کوه‌های آلاداغ؛ و در محدوده تقریبی ۲۵ٰ°۳۶ تا۵۰ٰ°۳۶ عرض شمالی و ۱۲ٰ°۵۷ تا ۵۳ٰ°۵۷ طول شرقی قرار دارد و از شمال با شهرستان اسفراین، از شرق با شهرستان خوشاب، از جنوب با شهرستان سبزوار و شهرستان داورزن و از غرب با شهرستان جغتای، همجوار است.

برپا شدن دانشگاه آزاد اسلامی، در اصل کوششی برای تداوم سپهر اندیشه‌ی ادب و دانش این دیار دیرپا و گرامی بود. اقبال مردم؛ چه بومی و چه غیربومی، از دیگر شهرهای دور و نزدیک، رشد و گسترش پایدار دانشگاه را در پی داشت. هم‌اکنون دانشجویان زیادی در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند. 

۱۳۹۸، مرکز فنّاوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی، جوین، ایران.