رشته‌های دانشگاه

دانشجویان پذیرفته شده در واحد مبدا (سبزوار) که در رشته‌های ذیل تحصیل می‌کنند می توانند درخواست ادامه تحصیل خود را در مرکز جوین بدهند.

۱- کارشناسی پیوسته حقوق
۲- کارشناسی پیوسته روانشناسی
۳- کارشناسی پیوسته حسابداری
۴- کارشناسی ناپیوسته مهندسی برق – قدرت
۵- کارشناسی ناپیوسته مهندسی کامپیوتر

::: رشته‌های قابل پذیرش مستقیم در مرکز جوین :::

۱- کاردانی برق
۲- کاردانی کامپیوتر (نرم افزار)

۱۳۹۸، مرکز فنّاوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی، جوین، ایران.